Vastgoedbeheer en/of VvE beheer

Beheer van uw vastgoed

Bent u eigenaar van een of meerdere beleggingspand(en) in Groningen en worden deze verhuurd? DC Wonen neemt u alle zorg uit handen van uw beleggingspand(en). Door het innen van de huren, het opstellen van maandelijkse afrekeningen, het ontvangen en afhandelen van storingen en het verhuren van uw woonruimtes nemen wij alle taken op ons. Wij bieden u hierin maatwerk. Door een goed beheer waarborgt u de waardevastheid gedurende de huurperiode van uw eigendom. Daarnaast voorkomt u hiermee dat de belastingdienst uw vastgoed in Box 1 plaatst in plaats van in de veel gunstigere Box 3. Dit op basis van het principe 'inkomen uit werk". 

Als verhuurder staat u bij ons centraal. Zowel administratief- en technisch zijn wij goed onderbouwd en kunnen wij uw adviseren wat te doen bij evt. onderhoud of verbouw van uw beleggingspand. Beheer van vastgoed is een complexe en arbeidsintensieve aangelegenheid. DC Wonen heeft deze expertise in huis.

VvE Beheer

Elke VvE is uniek en heeft zijn eigen behoeftes. DC Wonen kenmerkt zich door u als VvE begeleiding op maat te bieden. VvE beheer kan men opdelen in 3 onderdelen:

- Administratief beheer:

De basis van elke VvE zijn de leden. Het bijhouden van een adequaat ledenbestand is dan ook essentieel om een goede uitgangspositie te creeren voor een goed beheer. Op basis hiervan kunnen zaken als algemene ledenvergaderingen, bijeenkomsten en informatieverstrekking (nieuwsbrieven) goed worden geregeld. Ook bij aan- en verkoop van één van de appartementen is dit van belang inzake een juiste notariele overdracht. 

- Financieel beheer:

Een financieel gezonde VvE is van groot belang. Om de vaste lasten en het jaarlijks onderhoud te kunnen uitvoeren is er voldoende budget nodig. Door een goede financiele planning te maken en het innen van de VvE bijdrages kunnen onnodige en onvoorziene kosten worden voorkomen. Vanzelfsprekend ligt hier een professionele debiteuren- en crediteurenadministratie aan ten grondslag.

- Technisch beheer:

De nieuwste technieken zorgen voor veel voordelen, maar eisen ook vakkundige kennis en onderhoud. Door middel van een meerjaren onderhoudsbegroting wordt hier op ingespeeld en wordt er een duidelijke planning gemaakt inzake het onderhoud van het complex. Dit hangt nauw samen met het financiële beheer. Tevens is een goede 24-uurs storingdienst van essentieel belang bij het verhelpen van defecten en storingen. Het eenvoudig kunnen melden van een storing en het adequaat en snel oplossen hiervan zijn hierbij van groot belang.

Op basis van de behoefte van uw VvE kunnen wij het beheer van één of meer onderdelen voor u verzorgen. Wij kijken op welk vlak en op welke manier wij u als VvE het beste kunnen ondersteunen en begeleiden in het creëren van een goede woonomgeving en een financieel gezonde VvE. Snelheid & communicatie zijn onze speerpunten. Uw storing of vraag moet snel en accuraat worden opgelost. Een heldere en open communicatie is daarbij van groot belang.

Informatie? Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u na aanleiding van deze informatie vragen of wilt u kennis maken met ons als beheerder van wellicht uw vastgoed of VvE? U bent van harte welkom aan de Hereweg 55 voor een kennismakingsgesprek.

© Copyright 2018 DC Wonen - Alle rechten behouden. Website door HC Designs Webdesign Groningen